Avís legal

De conformitat amb les condicions contingudes en la Llei 15/1999 de 13 de desembre i el seu desenvolupament normatiu contingut en el Reial Decret 1720/2007, queda informat que les dades de caràcter personal recollides i sol·licitades a través d’aquest formulari seran incloses en un fitxer propietat de Ester Tobías Rossell amb NIF 39363892J. Són objecte de tractament en un fitxer físic i automatitzat per al qual s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades que aquest conté, així com que es troba donat d’alta i compleix amb tots els requisits administratius que la normativa referida requereix. Les dades recollides seran tractades amb la confidencialitat garantida per aquesta llei. El coneixement i tractament d’aquestes dades tenen com a única finalitat el tractament i la gestió de les trameses, recollides, vendes, cobraments i pagaments relacionats amb l’objecte mercantil de EsterTobías Rossell i l’enviament puntual d’informació en forma de Newsletter. Aquestes dades no poden ser usats per a fins de qualsevol altra índole sense el consentiment exprés dels interessats. Per tant, qualsevol cessió de les dades, tindrà com a límit en el seu ús la finalitat última per al qual es recullen i s’han recollit aquestes dades.
Que queda registrat com a domicili per exercir els drets individuals sobre les seves pròpies dades d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al carrer Àngel Guimerà 4, 08253 Sant Salvador de Guardiola tal com s’indica en el Document de Seguretat pertinent.