Avís Legal

1.- Informació general
El propietari d’aquesta pàgina web posa a la disposició de les persones visitants de l’esmentada una sèrie de dades que, segons la Llei 34/2002, d’11 de juliol, –LSSICE– de serveis de la societat i la informació de comerç electrònic, són d’obligada disposició tant a les persones destinatàries del servei com als òrgans competents: Nom fiscal: ECOPRACTICA, S.L.
CIF: B64598766
Domicili: CAMÍ DE SALELLES, 28, LES FEIXES
Codi postal: 08253
Població: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Telèfon: 653272526
Correu electrònic: ester@ecopractica.cat

2.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de Ecopràctica, S.L. (a partir d’ara, Ecopràctica).
L’usuari podrà visualitzar els elements del lloc web, inclòs imprimir-los, copiar-los o guardar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privat, comprometent-se a no utilitzar-los amb fins comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, posada a disposició, comunicació pública, o a modificar-los, alterar-los o descompilar-los i, en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment i en qualsevol supòsit, sense la corresponent autorització prèvia i per escrit d’Ecopràctica.
La marca, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’Ecopràctica, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari cap dret sobre la marca, noms comercials i signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.

3.- Limitació de responsabilitat
La utilització d’aquest lloc web es realitza per compte i risc de l’usuari. Ecopràctica no es responsabilitza del mal us que l’usuari pugui fer-ne. Ecopràctica tampoc es responsabilitza dels danys derivats de la utilització del lloc web ni qualsevol actuació realitzada en base de la informació que hi conté. Ecopràctica procurarà que els continguts del lloc web siguin precisos i estiguin actualitzats, però no tindrà cap responsabilitat en cas de reclamacions o pèrdues sorgides per tercers en relació als continguts del lloc web.
Ecopràctica no garantitza l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, Ecopràctica no respon pels danys i perjudicis directes o indirectes que aquests elements poguessin causar a l’usuari.
Els usuaris que es proposin establir un Enllaç (link) entre una pàgina web i aquest lloc web han de complir amb les següents condicions:
– L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar a l’usuari a la a la direcció URL del lloc www.ecopractica.cat i ha de figurar completament tota l’extenció de la pàgina principal del lloc web
– La pàgina web amb la que s’estableixi l’enllaç no podrà crear un marc (frame) sobre les pàgines del lloc web.
– La pàgina web amb la que s’estableixi l’enllaç no podrà donar cap tipus d’indicació enganyosa, errònia o deslleial sobre el lloc web.
– La pàgina web amb la que s’estableixi l’enllaç no podrà contenir materials il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums I a l’ordre públic.
En qualsevol cas, la pàgina web amb la que s’estableixi l’enllaç haurà de sol·licitar  prèviament l’autorització expressa i per escrit d’Ecopràctica.

4.- Condicions d’ús
L’usuari del lloc web, mitjançant el seu accés i navegació pel mateix, s’obliga a utilitzar-lo conforme a la Llei i a les condicions establertes en el present Avís Legal, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant d’Ecopràctica de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí s’hi recullen.
Ecopràctica podrà denegar o retirar l’accés a aquest lloc web sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites o incompleixi el present Avís Legal.
L’usuari d’aquest lloc web haurà d’abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de Protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en el mateix.

5.- Enllaços
En el cas de que aquest lloc web disposi d’enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’internet, Ecopràctica no portarà a terme cap tipus de control sobre aquests llocs web i continguts. En cap cas Ecopràctica assumirà cap responsabilitat directa o indirecte pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web que no sigui propi, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços o altres webs esmentades.

6.- Modificacions
Ecopràctica es reserva el dret a canviar sense previ avís les especificacions dels seus productes o serveis en qualsevol moment així com a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presentin a través de la mateixa com la forma en que aquests apareixen representats o localitzats en el lloc web.
Així mateix, el present Avis Legal podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan Ecopràctica ho consideri necessari o amb la finalitat d’adequar-se als canvis normatius.

7.- Compres
Per a la realització de comandes de productes a través del lloc web, recomanem llegir també les CONDICIONS DE VENDA.