Condicions generals de venda

Les presents condicions generals de venda regulen totes les relacions entre:
Ester Tobías Rossell amb DNI 39363892J, propietària del web Ecopràctica (www.ecopractica.cat), amb telèfon 653272526 i e-mail ester@ecopractica.cat, d’ara endavant Ecopràctica Barcelona, i els seus clients internautes, d’ara endavant “el client”.

Abans d’efectuar qualsevol transacció, el client reconeix conèixer i declara acceptar aquestes condicions des del moment en què feu clic al botó Accepto.

1- Condicions particulars de venda

El client reconeix conèixer, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda indicades a la pantalla (nom, preu components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, cost de les prestacions, etc.) i declara expressament acceptar sense cap reserva. La realització de la comanda i la seva confirmació per part de client materialitzen l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda, només aplicables a la comanda.
Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del comerç minorista, i totes les disposicions legals resultin d’aplicació.

Ecopràctica Barcelona podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, per la qual cosa és requisit imprescindible que, prèviament a realitzar cada compra, l’usuari llegeixi i accepti aquestes condicions.
Aquestes Condicions Generals constitueixen un acord legal vinculant entre l’usuari i Ecopràctica Barcelona, i són susceptibles de ser objecte de modificacions i actualitzacions.
Les Condicions aplicables a la compra d’un article, són les vigents el dia en què s’ha efectuat la comanda.

2- Comanda

El client ha d’afegir els productes que l’interessin en cada fitxa de producte a la teva cistella de la compra (fent clic al botó «Afegeix») i posteriorment fer clic al botó de «Comprar» de la cistella que es desplegarà a la dreta del Web .
Després n’hi haurà prou amb omplir els camps del formulari de «Compra ràpida» i acceptar les presents condicions de compra i la nostra Política de Privacitat. Finalment s’haurà de confirmar la comanda fent clic al botó «Confirma». Des de les pantalles de fitxa del producte a comprar i de «Compra ràpida» es podrà tenir accés a les Condicions de Compra, el preu i descripció dels productes seleccionats i les despeses i terminis d’enviament.

El contracte amb Ecopràctica Barcelona s’accepta en el moment en que rebem de forma telemàtica la comanda del client i es comprova la veracitat de totes les dades. Abans de l’enviament de la comanda, es convida al client a llegir i a acceptar les Condicions de Compra i la Política de Privadesa i confirmar que les dades que ens ha facilitat són correctes.

Ecopràctica Barcelona es reserva el dret de no acceptar comandes que no tinguin garanties de solvència. Igualment, sinó hi hagués existències d’alguna comanda, Ecopràctica Barcelona notificarà aquest fet dins de les 48 hores següents a la compra telemàtica i no tindrà obligació de tramitar-lo. Si s’hagués produït algun pagament, aquest serà reemborsat pel mateix mètode de pagament.

Després de l’enviament telemàtic de la comanda del client, apareixerà una pantalla informant del número de comanda i que la comanda ha estat realitzada. Es recomana que el client imprimeixi aquesta pantalla per sinó arribés l’e-mail que emetem automàticament informant de la confirmació de la comanda del client i el número que li correspon.

Quan es formalitza la compra del client de la manera que s’ha indicat, el client accepta les Condicions de Compra, la Política de Privacitat, les condicions de canvi i devolució i tots els continguts del web. Les característiques de cada producte es mostren dins de les seves fitxes corresponents a la web. Els productes que s’ofereixen en la Web poden no correspondre amb els detalls reals dels productes atès que les imatges dels productes es poden veure diferents depenent del monitor o de el navegador de web utilitzat.

3- Preus dels Productes

Els preus de cadascun dels articles seran els que en aquell moment figurin a la nostra pàgina web. Aquests preus ja porten inclòs l’IVA, de manera que no patiran més increment que el corresponent als ports o els de pagament contra reemborsament, quan corresponguin.

Ecopràctica Barcelona no es fa responsable dels errors que es puguin produir en el preu dels articles. Si es descobrís algun error en algun dels articles, l’informarem donant-li l’opció d’anul·lar la comanda o confirmar-ho a preu correcte.
Davant la falta d’acord o impossibilitat de contacte, la comanda serà cancel·lada i les quantitats inicialment abonades, reemborsades a l’usuari.

4- Condicions de pagament

Es pots escollir diferents formes de comprar i pagar segons les preferències del client, pagament online per TPV virtual de Ecopràctica Barcelona, Paypal i transferència bancària. Totes elles ofereixen totes les garanties de seguretat.

– Pagament en línia per TPV virtual de Banc BBVA:

Totes les operacions de pagament es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que, mitjançant un sistema d’encriptació, impossibilita l’accés a les dades davant intents de violació per tercers. Després de verificar que la targeta està adherida a sistema CES (Comerç Electrònic Segur), el sistema contactarà directament amb el banc que l’ha emès perquè el comprador autoritzi la compra. Les dades de la targeta es transmeten de forma encriptada pel que Ecopràctica Barcelona només coneix el resultat de l’operació i no té accés a cap dada de la targeta introduïda. S’accepten totes les targetes dèbit i crèdit. Les dades requerides seran el nombre complet de la targeta, la data de caducitat i el codi CVC, (els 3 dígits que apareixen al revers de la targeta). Aquestes dades seran estrictament confidencials, no s’emmagatzemen i són usats exclusivament per a la tramitació del pagament. L’import de la comanda més les despeses d’enviament es carregaran en el compte de la targeta en el moment de la compra. Quan el banc confirmi l’autenticitat, s’efectuarà el càrrec a la targeta, en cas contrari la comanda quedarà cancel·lada.

Un cop realitzat el pagament el client rebrà un correu electrònic de confirmació de compra amb les dades corresponents a la comanda.
El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i Ecopràctica Barcelona exercirà una acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.

– Pagament per Paypal:

Amb el compte PAYPAL del client creada a www.paypal.com

– Transferència Bancària

S’haurà de transferir l’import total de la comanda, enviament inclòs a les dades bancàries que es facilitaran en el moment de validar la comanda el client.

5- Devolucions

Si per alguna raó el client no està plenament satisfet, té la possibilitat d’exercir el seu dret de desistiment (devolució) o canvi de compra dins d’un termini de 2 hores des que vas rebre la comanda.

En cap cas es podràn tornar les mascaretes en qualsevol de les seves variacions per d’altre motiu que no sigui de qualitat en els acabats.

Ecopràctica Barcelona només accepta devolucions en cas de mal estat del producte. No s’accepten devolucions de cap tipus després del període de dues hores després de rebre la comanda.

Ecopràctica Barcelona disposa d’un servei postvenda per solucionar qualsevol problema amb els nostres articles o enviaments, a través del qual intentem oferir una atenció ràpida i eficaç als nostres clients.

El client haurà d’enviar un correu electrònic a Ecopràctica Barcelona, ecopractica@ecopractica.cat, indicant la seva intenció de tornar el producte, el qual rebrà un correu electrònic responent amb les instruccions a dur a terme per efectuar la devolució. En concret el client haurà d’enviar un paquet a Ecopràctica Barcelona amb:
– Els articles en el seu embalatge original
– L’albarà de lliurament rebut amb la comanda
– El nombre de devolució que rebrà en el correu electrònic de resposta marcat en el paquet

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client, qui haurà d’enviar amb les garanties necessàries per tal que la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per revendre’l (sense danys, trencaments o bruts), amb tots els accessoris, manuals d’instrucció i documentació. Els productes s’hauran d’enviar a l’adreça facilitada en el e-mail que es rebrà amb totes les indicacions. La devolució no podrà realitzar-se en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús. No s’acceptaran els enviaments que no incloguin algun element que permeti identificar el remitent (nº demanat, nº devolució, nom, cognoms i adreça). Un cop el paquet s’hagi rebut a la botiga corresponent d’Ecopràctica Barcelona i s’hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procés de reemborsament. S’informarà el client d’aquest procediment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic. El reemborsament en el compte bancari de el client, que va utilitzar per a la compra de la comanda, s’efectuarà en un termini màxim de 7 dies a partir de la recepció del producte per Ecopràctica Barcelona. Si el client va utilitzar una targeta de crèdit, el reemborsament s’efectuarà abans de la finalització del mes corresponent. El valor de reemborsament serà igual a el preu de compra del producte retornat, descomptant la despesa d’enviament de la devolució del producte. Si el client ha utilitzat xecs regals o bons de promoció, aquests seran retornats al seu compte.

6- Seguretat de les dades personals

L’enviament de comandes (contenen la informació sobre el seu compte) es realitza a través d’un servidor segur. El programa de seguretat (SSL) codifica tota la informació que escriu abans que se’ns enviï. Així mateix, les transmissions de missatges es protegeixen contra l’accés no autoritzat per part de tercers.

7- Propietat intel·lectual

Quan es connecti al lloc d’Internet creat per Ecopràctica Barcelona, titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la mateixa, el client no podrà copiar o descarregar la totalitat o part del seu contingut, sense autorització prèvia i expressa d’Ecopràctica Barcelona.